Nhằm thực hiện tốt phong trào của Liên đội Trường Tiểu học An Hòa số 1, hôm nay, lúc 7h 30 phút, Liên dội tổ chức Hội thi nghi thức đội và múa hát sân trường.