Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Trường Tiểu học An Hòa số 1 tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016 – 2017.