• Nguyễn Thị Hoàng Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01676061090
  • Email:
   nthvuong.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Anh văn

 • Võ Thi Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ 4, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989832142
  • Email:
   vtquyen.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 4B

 • Lê Nguyễn Tường Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên TPT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01667562317
  • Email:
   lntthuy.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên TPT Đội TNTP HCM

 • Hồ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01632606900
  • Email:
   hthuy.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 4A

 • Huỳnh Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01669088662
  • Email:
   hvlam.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy lớp 3A

 • Trương Sỹ Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01669222587
  • Email:
   tshoang.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 4C

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 88
Hôm qua : 1
Tháng 03 : 291
Năm 2021 : 1.380