• Đỗ Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985178809
  • Email:
   dchin.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 1B1

 • Hồ Thi Thúy Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện-Thiết bị, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01257400232
  • Email:
   htthien.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách thư viện, thiết bị trường học

 • Nguyễn Thị Hoàng Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01676061090
  • Email:
   nthvuong.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Anh văn

 • Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01257242517
  • Email:
   nvdung.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Thể dục

 • Lê Văn Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0908812800
  • Email:
   lvtin.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 5A

 • Lê Sỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01626422660
  • Email:
   lsphuc.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 2C

 • Nguyễn Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT Tổ 5
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976090117
  • Email:
   nchin.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 5C

 • Võ Thi Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ 4, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989832142
  • Email:
   vtquyen.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 4B

 • Lê Nguyễn Tường Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên TPT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01667562317
  • Email:
   lntthuy.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên TPT Đội TNTP HCM

 • Hồ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01632606900
  • Email:
   hthuy.th.anhoa1.tuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ nhiệm lớp 4A

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 88
Hôm qua : 1
Tháng 03 : 291
Năm 2021 : 1.380